گوشی پزشکی

گوشی پزشکی

گوشی پزشکی :

از سه قسمت تشکیل شده است:

1- قسمت گوشی :

این قسمت از دو لوله فلزی تشکیل شده است که در انتهای آنها پوشش لاستیکی قرار دارد و باید بطور ثابت و راحت در داخل گوشها قرار گیرد. با توجه به آناتومی گوش این قسمت بصورت مورب قرار داده می شود و قسمت مورب آنها باید متمایل به جلو باشد تا موازی کانال گوش باشد. مراهنات على كرة القدم طوری زاویه انرا تنظیم کنید که کانال گوش کامل با آن پوشیده وکمترین صدای بیرون داخل گوش شود. العاب الربح من الانترنت دو لولة فلزی در انتهای دیگر به دو لوله لاستیکی متصل میشوند. كازينو888

2- لوله های لاستیکی :

این دو لوله از یک طرف به لوله های فلزی متصل هستند و سپس به هم متصل شده و به صفحه گوشی وصل میگردند.

3 – دیافراگم یا صفحه گوشی :

این قسمت از یک صفحه (دیافراگم) تشکیل شده است که به انتهای لولة لاستیکی متصل است. گاهی بعضی از صفحه های گوشی دو طرف داردکه طرف دیگر آن بل (قسمت کوچکتر و با سطح گودتر) نام دارد که این نوع توسط یک قطعه فلزی میله ای شکل کوچک که قابلیت چرخش دارد، به انتهای لوله لاستیکی وصل است. صدا از قسمت بل بهتر شنیده می شود؛ اما اگر از دیافراگم استفاده میشود باید با انگشتان دست صفحة گوشی را روی بازو نگه داشت.

 

 
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.