چه تفاوتی بین قرنطینه و جداسازی و فاصله گرفتن وجود دارد

چه تفاوتی بین قرنطینه و جداسازی و فاصله گرفتن وجود دارد؟
چه تفاوتی بین قرنطینه و جداسازی و فاصله گرفتن وجود دارد؟
قرنطینه به معنای محدود کردن فعالیت ها یا جدا کردن افرادی است که خود بیمار نیستند اما ممکن است در معرض ویروس کرونا  قرار داشته باشند.
هدف جلوگیری از شیوع این بیماری در زمانی است که افراد فقط علائم ایجاد می کنند. موقع رهانات
جداسازی به معنای جدا کردن افرادی است که مبتلا به علائم ویروس کرونا هستند و برای جلوگیری از شیوع بیماری ممکن است عفونی باشند. لعبة سباق خيول حقيقية
فاصله گرفتن یعنی جدا بودن جسمی یعنی حداقل یک متر (3 فوت) از دیگران فاصله داشته باشد. لعبة القمار بوكر این یک اقدام کلی است که همه باید حتی اگر در
معرض ویروس کرونا قرار نگیرند ، از آن استفاده کنند.
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.